Verplaatsen conferenties 2022

Beste Broeder,

Dilemma’s, keuzes maken, nog eens wikken en wegen en tegen het Licht houden. Dat zijn de afgelopen vergade-ringen de hoofdactiviteiten geweest. Het ging in ieder geval over hetzelfde thema: Laten we de conferenties door-gaan in januari en februari a.s. en waarom wel of waarom niet. Wat ik in deze soms heftige discussie echt waardeer aan mijn medebestuurders is, dat we stevig discussiëren en het niet altijd eens zijn, maar dat we met elkaar waken voor de eenheid die we hebben in Jezus Christus.

Het gaat ons dan ook niet om wel of niet gevaccineerd zijn. Het gaat erom of we onze verantwoordelijkheid kunnen nemen voor alle mannen die op de conferentie komen. Dat we kunnen blijven staan in de eenheid die we in de conferenties zo belangrijk vinden. Daar mag iedereen welkom zijn.

We moeten ook reëel zijn. De coronacijfers stijgen en er komen beperkende maatregelen. Dat zal voorlopig niet minder worden. Daarom hebben we met de bedrijfsleiding van locatie Landgoed Zonheuvel en met de sprekers de mogelijkheden besproken. We komen tot het besluit de conferentie te verplaatsen.

De nieuwe data zijn:

• Conferentie 1 – vrijdag 6 en zaterdag 7 mei 2022

• Conferentie 2 – vrijdag 1 en zaterdag 2 juli 2022

Thema

Paulus schrijft aan de Galaten, dat Christus ons bevrijd heeft. Je mag in vrijheid leven. Ketenen worden verbroken en niets kan je vrijheid inperken of je moet jezelf weer een juk opleggen. Wat is echte vrijheid? Hoe ervaar je vrijheid in een land waar geloven je relatief weinig kost? En toch kan vrijheid zo verlossend werken op alle tereinen van je leven. Best spannend om te spreken over vrijheid tegenover gevangen zijn. Je bent geroepen om vrij te zijn. Na veel mooie studies en gesprekken hebben we het thema van de komende conferentie bepaalt: ‘Gevangen in vrijheid’.

Download hier de volledige nieuwsbrief