Wie zijn wij?

"Wij" zijn een groep christenmannen die vanaf 1999 mannenconferenties organiseren in Lunteren. Dit doen wij vanuit het geloof in onze Here Jezus Christus, de Zoon van God die door zijn Vader naar deze wereld werd gezonden tot behoud van zondaren en die ook ons zendt om van Hem te getuigen in de kracht van de Heilige Geest.

Wij geloven dat wij als christenen in deze wereld de roeping hebben om God en onze naaste lief te hebben (het grote gebod) en in woord en daad te getuigen van het Evangelie van Jezus Christus (de grote opdracht), opdat ook onze naaste gewonnen wordt voor Christus.

Wij willen met de conferenties mannen toerusten, helpen, verdiepen, oproepen en ondersteunen om handen en voeten te geven aan dit grote gebod en de grote opdracht.

Waar staan wij voor?

In dit missiestatement willen wij aangeven waar we voor staan als Stichting Verdieping. Hiermee geven wij aan waar we onze identiteit in vinden en wat de basis is voor datgene wat ons drijft en beweegt om dit werk te doen. Wij hebben onze missie als volgt geformuleerd:

De stichting wil op basis van het onfeilbare Woord van God d.w.z. gedreven door de liefde van Christus (2 Kor. 5: 14-21) mannen -als specifieke doelgroep- bewegen tot geloof in Jezus Christus, de Zoon van de levende God en hen toerusten tot mannen naar Gods hart d.w.z. tot mannen die aan het grote gebod en de grote opdracht van Jezus Christus in hun leven gestalte willen geven in afhankelijkheid van de Heilige Geest.

Wat willen we bereiken?

In dit visiestatement willen we aangeven waar we voor willen gaan. Onze visie helpt ons om gefocust te blijven op de zaak waarvoor we staan. Zij wekt ons ook op tot creativiteit om onze doelen te bereiken en daarbij het eigene in het oog te houden.

We willen daarin onze verlangens kenbaar maken en tevens ruimte scheppen voor doorgaande heroriëntatie. We hebben onze visie als volgt geformuleerd:

"De stichting wil op basis van haar missie mannen toerusten d.m.v. conferenties op het gebied van geloofs- en levensvragen, d.w.z. in relatie tot God en de naaste, in het bijzonder gericht op en vanuit de mannelijke context. Wij verlangen daarbij naar persoonlijke overgave, naar groei en verdieping van het persoonlijk geloof en naar een groeiende bewustwording m.b.t. de betekenis van het geloof voor het dagelijkse leven als christenman. Wij verlangen daarbij tevens dat deze toerusting mannen in beweging brengt om activiteiten in het mannenwerk te ontwikkelen op lokaal en regionaal niveau."

Bestuur

Het bestuur bestaat uit mannen met een verschillende kerkelijke achtergronden, maar met één gezamenlijke missie. Hier vindt u de verdeling van de verantwoordelijkheden.

Voorzitter, pastoraat
Reinier de Bruin

Secretaris, organisatie
Johan van der Made

Algemeen, publiciteit
Ronald Bouw

Algemeen, financiën
Jacco van de Loosdrecht

Contactgegevens

Stichting Verdieping
Adamsdreef 92
6716 MD Ede

info@mannenconferentielunteren.nl

Wat wij je niet willen onthouden..

Boeken, CD’s en DVD’s

Een mannenconferentie zonder boekentafel is als een bron zonder water. Present uit Dordrecht verzorgt tijdens de conferenties een goed uitgeruste boekentafel.

Naast datgene wat we ontvangen door bijbelstudies en workshops, vinden wij het belangrijk dat mannen zich verder kunnen toerusten door verantwoorde boeken, muziek en lectuur die aansluiten op onze conferenties. Op deze manier kunnen we ook persoonlijk verder verdiepen in de thema's of boeken aanschaffen die een bijdrage mogen leveren aan de verdere groei in ons geloofsleven.

We willen ook dit onderdeel van de conferenties van harte stimuleren en mannen aanmoedigen om goede en verantwoorde christelijke lectuur aan te schaffen.