Nieuwe locatie en sprekers voor de mannenconferentie 2022

Nieuwe locatie

In een eerdere nieuwsbrief is vermeld, dat de conferenties niet meer in onze vertrouwde omgeving van De Werelt kunnen worden gehouden. Het congrescentrum is een andere route ingeslagen en is zich gaan toeleggen op de hotelbranche.

We zijn enthousiast, verwonderd en dankbaar, dat we met onze zoektocht ons doel bereikt hebben: een nieuwe locatie. Dank voor jullie gebeden en suggesties!

De omgeving is prachtig, de accommodatie is zeer geschikt voor de conferentie en de grote zaal is net even anders. Het enige waar we op moesten toeleggen was het aantal deelnemers. In deze locatie kunnen 500 personen en het aantal slaapplaatsen is rond de 180.

Het is voor ons altijd veel werk geweest om ieder die dit wilde te voorzien van een slaapplaatst. Door deze nieuwe situatie kiezen we er in eerste instantie voor om de overnachtingen alleen bij de locatie te houden. Als de optie met overnachting vol is, dan zullen we tips geven waar je zelf een overnachting kunt boeken.

De nieuwe locatie is:

Landgoed Zonheuvel

Amersfoortseweg 98

3941 EP Doorn

We zijn dankbaar en blij, dat we goede gesprekken hebben gevoerd en mooie afspraken hebben kunnenmaken.

Wil je zelf nog wat rondkijken:

https://landgoedzonheuvel.nl/

Sprekers

Het thema is inmiddels met de sprekers van de conferentie besproken. Arie de Rover en Eddie Bakker zijn bereid gevonden om te spreken tijdens de conferentie en jou mee te nemen in dat tegenstrijdige thema.

In 1988 kwam Eddie Bakker als zendeling vanuit Zuid Afrika naar Europa, naar Nederland. Hij had zijn beroep als registeraccountant opgegeven om andere te vertellen van de machtige da-den van God in zijn leven. Sinds oktober 1997 leidde Eddie en Thea de door hen opgerichte Christengemeinde Nordhorn. Een gemeente waarvan de visie en het verlangen is om het Groot-ste Gebod: ‘God lief hebben met heel je hart’ en de grote opdracht: ‘Ga en maak discipelen van alle naties’ in de praktijk om te zetten.

Eddie is al meerdere keren spreker geweest op de mannenconferentie.