Update mannenconferentie 2022

Beste broeder,

Hierbij een kleine update.
Ik hoop niet, dat je de vele berichten van ons als spam gaat ervaren. Het is belangrijk om de communicatie scherp te houden vandaar deze korte berichtgeving.

De conferentie in mei is niet volgeboekt. We hebben als bestuur besloten om de conferentie met minder deelnemers door te laten gaan. We willen niemand teleurstellen die zich al opgegeven heeft. Daarbij komt dat we er enorm naar uitzien om jou weer te ontmoeten.

Het begrotingstekort voor de conferentie in mei is zeker een bespreekpunt geweest en hakt aardig in onze reserves. Aan de andere kant geloven we dat geld voor onze Schepper geen issue is. Hij spreekt en het is er!
De conferentie in juli is ook niet vol, maar daar mogen we meer deelnemers verwelkomen en dat geeft maar een klein financieel disbalans.

Dus wil ik je ook via deze update oproepen om mannen in je omgeving op te roepen om mee te gaan. Psalm 122 schiet in mijn gedachten:

Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: “Zie, wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan;
Kom, ga met ons en doe als wij.”

We doen ons best om alle documenten 2 weken van tevoren in je mailbox te krijgen als je je ingeschreven hebt voor de conferentie van 6 en 7 mei. Als je eind april nog niets ontvangen hebt neem dan contact met ons op via de mail.

Ik wens je het volgende toe:
Moge de Christus die wandelt op doorboorde voeten
met jou wandelen op de weg.
moge de Christus die dient met doorboorde handen
jouw handen uitstrekken om te dienen.
Moge de Christus die liefheeft met een doorboord hart
jouw hart openen om lief te hebben.
Dat jij mag zien het gelaat van Christus
in een ieder die jou zal ontmoeten,
en dat een ieder die jou ontmoeten zal
het gelaat van Christus in jou zien zal.

Een broederlijke groet,
Johan van der Made

Nog niet ingeschreven? Schrijf je hier in!