TWEE PRACHTIGE

BIJEENKOMSTEN

ONTDEKKEND

EN OPBOUWEND

SAMEN BIDDEN

SAMEN ZINGEN

Mannenconferentie Lunteren

Op deze site vind je alle informatie over de doelstelling en de activiteiten rondom de jaarlijkse mannenconferentie in Lunteren.

Elk jaar worden twee sprekers uitgenodigd om samen een specifiek thema uit te diepen.

Samen met hen geven we dit thema vorm in bijbelstudies, workshops, gebed en lofprijzing.

> Lees verder

Ontdekkend en opbouwend

Mannen ervaren de conferentie als ontdekkend en opbouwend. Als werkgroep zien we dat Gods Geest mannen werkelijk tot verandering brengt.

Vooral de openheid bij de onderlinge ontmoetingen schept een band. Samen zoeken, samen bidden, samen zingen en getuigen van het plan van onze Heer voor heel je leven.

De flyer van 2016 is beschikbaar.

> Bekijk de flyer van 2016

Verdiepingsconferentie

Ieder jaar worden twee identieke conferenties georganiseerd.

Het thema van de conferenties 2017:

      

De data van de conferenties zijn:

Conferentie 1 - vrijdag 27 en zaterdag 28 januari 2017 

Conferentie 2 - vrijdag 3 en zaterdag 4 maart 2017

De conferenties kennen een uitgebreid programma, waaronder de sprekers Jurjen ten Brinke en Orlando Bottenbley, maar er is ook ruimte voor ontspanning, zoals een wandeling in de prachtige Lunterense bossen.

> Lees verder

Nieuws

Accent verschuiving thema
27-09-2016

Na de bespreking met de sprekers en de verdere invulling van het thema komen we tot de conclusie, dat de accenten anders komen te liggen. Het accent komt veel meer te liggen op het geestelijk vader zijn en dit wordt niet alleen ingevuld met de wijze waarop Paulus dat deed. We volgen Paulus wel, maar we kiezen voor meer invalshoeken om het thema: Geestelijk Vader in te vullen.

Dus in de voetsporen van Paulus wordt minder en Geestelijk vader wordt meer...

Bekijk de video

Sprekers over het thema van de mannenconferentie 2016

Impressie Mannenconferentie